Kvalitet & miljö

Utan kvalitetssäkerhet överlever inget företag den stora konkurrensen. På Thulins Rubber & Plastic ser vi det som en självklarhet att alltid leverera så bra produkter som möjligt. Givetvis är vi certifierade enligt ISO 9001:2008. Samma säkerhetskrav har vi då det gäller miljön där vi arbetar med ständiga förbättringar med personalens och kundens bästa för ögonen.

Quality & environment

No company can survive the competition that exists today without quality assurance. At Thulins Rubber & Plastic we consider it essential to supply the best products possible at all times. We naturally hold certification to ISO 9001:2008. We apply the same assurance requirements to the envirenment, and are commited to continuous improvement for the sake of our workforce and our customers.